Proiecte

DIRECTOR DE PROIECTE DE CERCETARE

 1. Abordari hibride bi-nivel pentru rezolvarea problemelor generalizate de proiectare a retelelor, proiect bilateral cu Universitatea Tehnica din Viena, 2014-2015.
 2. Noi metode hibride metaeuristice pentru rezolvarea problemelor de proiectare a retelelor, PN-II-RU-TE-2011-3-0113, 2011-2014.
 3. „Metode algoritmice de rezolvare a problemelor de optimizare combinatorica”, programul Centre de cercetare de excelenta CEEX, ET34/2006, 2006-2008, 140000 RON.
 4. „Developing joint software”, proiect de cercetare intre Universitatea de Nord si Universitatea de Stiinte Aplicate din Viena, Austria, 2006-2007.
 5. „Probleme de modelare, optimizare si securitate in retele IT”, executant Universitatea de Nord, beneficiar Programming Pool, 2006.

MEMBRU IN ECHIPA DE CERCETARE A UNOR PROIECTE DE CERCETARE

PROIECTE SI GRANTURI INTERNATIONALE

 1. Building Trust in Ecosystems and Ecosystem Components, EU Horizon 2020, Grant agreement 952702, 2020-2023.
 2. Collaborative Environment for Eco Design of Product Services and Production Processes Integrating highly personalized innovative functions, EU, FP7, 2013-2017.
 3. „The selective graph coloring problem”, grant PHC Bosphore 26284RB, EGIDE, 2012-2013.
 4. „Mathematique et application”, Programme International de Collaboration Scientifique (PICS) franco-roumain 3450 finantat de catre Centre National de la Recherche Scientifique. Coordonator local pe tema de cercetare „Recherche Operationelle: modelisation mathematique, optimisation et approche algorithmique”, 2006-2008.
 5. CII-HU-0028-03-0910 – Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics, CEEPUS network, 2009-2010;
 6. Radon ICIAM grant, Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics, Austrian Academy of Sciences, iulie 2007.
 7. Algorithmic Discrete Optimization Network (nr. contract 504438), Universitatea Tehnica din Viena, Austria, August – Noiembrie 2005.
 8. Algorithmic Methods for optimizing Railways in Europe (nr. contract HPRN-CT-1999-00104), Computer Technology Institute, Universitatea din Patras, Grecia, Februarie 2003 – Februarie 2004.
 9. grant NATO (Senior fellowship) perioada August – Octombrie 2004, cercetator la Instituto per le Applicazioni del Calcolo „M. Picone”, Bari, Italia.

PROIECTE SI GRANTURI NATIONALE

 1. Cercetarea, dezvoltarea si implementarea gestionarii informatice a documentelor, ANCS, 2010-2013.
 2. Programe postdoctorale in avangarda cercetarii de excelenta in tehnologiile cercetarii informationale si dezvoltarea de produse si procese inovative, POSDRU/89/1.5/S/56287, 2010-2013.
 3. Modele computationale inspirate din natura. Noi paradigme si metaeuristici. Aplicatii reale, CNCSIS, grant de Tip A, 2007-2009.
 4. Noi modele de calcul natural in studiul complexitatii si in rezolvarea problemelor complexe, CNMP 11028, 2007-2010.
 5. Metode numerice eficiente, cu aplicatii pe supercalculatoare, CEEX, 2008.
 6. Proiect de mobilitate a cercetatorilor – tip MC, cod CNCSIS 27, Ianuarie 2008.
 7. Prezentarea Nationala a Romaniei la cel de-al 10-lea Congres de Educatie Matematica (ICME 10), 4-11 iulie 2004, Copenhaga, Danemarca; finantator Guvernul Romaniei, 6 luni (1 martie 2004 – 31 august 2004), 53000 RON.